Dine-advokater.dk

Vi har gennem flere år opbygget en erfaring og ekspertise i erstatningssager.

Den typiske sag er trafikuheld. Her tæller motorcykelulykkerne i den tunge ende, idet der ofte er voldsomme tilskadekomster.

Men også lette påkørsler i bil kan udløse ubehagelige skader, f.eks. piskesmældsskader.

Fælles for disse skader er, at der er en lang række poster, som skal behandles hver for sig og efter forskellige regler.

Det er vores erfaring, at vores klienter føler en betydelig lettelse ved ikke, at skulle stå med alt dette selv.

Og forsikringsselskabet der er involveret som anvarsforsikrer, dækker også advokatudgifter til den der er kommet til skade.

Ud over trafikskader er der en række andre områder, hvor man kan komme til skade.

Det kan være på arbejdet (arbejdsskadesager)

Det kan være i hjemmet eller i fritiden (ulykkesforsikringsskader).

Det kan være under behandling på et sygehus (patientskader)

Det kan være skader som følge af overfald og seksuelle krænkelser (erstatningsnævnssager).

Kort sagt er der en lang række områder, hvor man kan komme til skade og hvor papirarbejdet skal håndteres efter meget forskellige regler.

Det er her vi kan gøre en forskel.

I øjeblikket er vi 3 advokatfirmaer samlet på et kontor.

I erstatningssager samarbejder vi med advokat Erik Bo Rasmussen og vi har i fællesskab oprettet hjemmesiden www.personskadeadvokaten.dk

Det betyder, at du som klient hos os er i et miljø, hvor vi i det daglige kan udveksle erfaringer og nyheder med kollegaerne i kontorfællesskabet.

Vi er medlem af Foreningen for Erstatningsret og Forsikringsret (FEF).

Her deltager vi med kollegaer fra hele landet i undervisning og kurser, hvor vi udveksler erfaringer og således dygtigør os.