Dine-advokater.dk

Advokat Bjarne Rasmussen har specialiseret sig i behandlingen af straffesager som forsvarer.

Specialiseringen er sket igennem en længere årrække.

I perioden 1979-1981 var advokat Bjarne Rasmussen ansat som politifuldmægtig ved Politiet i Esbjerg og i perioden 1981-1985 var advokat Bjarne Rasmussen ansat som dommerfuldmægtig ved Retten i Odense.

Efter skift til advokatbranchen i 1985 har advokat Bjarne Rasmussen opnået beneficium.

Det vil siger, at der sker beskikkelse af advokat Bjarne Rasmussen som forsvarer i sager, der føres ved Retten i Odense og ved Østre Landsret.

Herudover er advokat Bjarne Rasmussen ofte forsvarer i sager, der verserer i andre retskredse i Danmark.

Advokat Bjarne Rasmussen har i en periode været ansat som ekstern lektor ved Syddansk Universitet og undervist i faget strafferet.

Vi er medlem af Danske Forsvarersadvokater.

Her deltager vi med kollegaer fra hele lander i undervisning og kurser, hvor vi udveksler erferaringer og således dygtiggør os.