Dine-advokater.dk

Vi har også specialiseret os i familiesager.

Det betyder, at vi arbejder meget med testamenter og ægtepagter.

Men vi tager os også af sager om forældremyndighed og om bopæl og samvær samt bodelinger i forbindelse med separation og skilsmisse.

Advokat Bjarne Rasmussen er beneficeret advokat.

Det betyder, at han er antaget af Justitsministeret til at udføre sager, hvor der er fri proces og som føres ved Retten i Odense og Østre Landsret.

Men advokat Bjarne Rasmussen deltager også i behandlingen af familiesager i andre retskredse i Danmark.

Vi er medlem af Danske FamilieAdvokater (DFA).

Her deltager vi med kollegaer fra hele lander i undervisning og kurser, hvor vi udveksler erfaringer og således dygtiggør os.