Dine-advokater.dk

Advokatkontoret har gennem en årrække specialiseret sig i ekspedition af ejendomshandler.

Det kan være som rådgiver for køber eller det kan være som rådgiver for sælger, når der skal handles hus.

Det er vores erfaring, at det med de stadigt mere komplicerede regler, der gælder for ejendomshandel, er vigtigt, at hver af parterne har uvildig juridisk rådgivning.

Advokat Bjarne Rasmussen har tidligere i en årrække undervist på ejendomsmægleruddannelsen på Tietgenskolen i Odense og har i forbindelse hermed været censor ved eksamen til ejendomsmægleruddannelsen.

Vi giver gerne et fast tilbud på ekspedition af en ejendomshandel.
 
Vores ekspeditioner i en ejendomshandel består typisk af følgende:

 • Oprettelse af sagen og udarbejdelse af obligatorisk ordrebekræftelse
 • Juridisk gennemgang af købsaftale med bilag
 • Møde/drøftelser med klient
 • Godkendelse af købsaftale overfor mægler
 • Udarbejdelse og indhentelse af godkendelse af tinglysningsfuldmagt(er)
 • Digital tinglysning af skødet og indhentelse af oplysninger til brug herfor samt koordinering med modpart herom.
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse/gennemgang af refusionsopgørelse og opfølgning på betaling af saldoen.
 • Opfølgning på købesummens betaling
 • Eventuelt indhentelse af bevilling af gældsovertagelse.
 • Frigivelse af købesum, når skødet er tinglyst anmærkningsfrit.
 • Løbende orientering og afslutning af sagen.

 
Sammen kan vi aftale, hvilke ting vi skal hjælpe dig med og jo færre ting du har brug for hjælp til  jo billigere bliver salæret.